LỜI NÓI ĐẦU

Tư tưởng là nguồn gốc của hành động và cái thu được là kết quả là cuộc sống của người sở hữu tư tưởng đó. Trong tài chính cũng vậy và đặc biết là ở Việt Nam khi mối quan tâm về tiền của giới trẻ đang lớn dần lên hàng ngày mà không có được một tư tưởng đúng về tiền bạc có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của các bạn trẻ đến suốt đời. Do đó nhiệm vụ của cashflow là giúp các bạn có những khái niệm sơ khởi và đúng đắn về tiền bạc. Bên cạnh đó nhiệm vụ quan trọng của cashflow project là tạo tiền đề để khởi động cho các bạn tham gia vào các hoạt động khác của personal finance group cũng như tham gia vào thực tế cuộc sống. Để truyền đạt được những kiến thức trên thì cashflow project chía các bài học ra thành 11 bài bao gồm 1 bài học cơ bản và 10 bài học bổ sung. Sau đây là nội dung chi tiết của từng bài học cùng với ý nghĩa và mục đích.

Mục lục

Bài học số 0 CASHFLOW PREVIEW

Bài học số 1 BIẾT NGƯỜI BIẾT TA

Bài học số 2 DREAM

Bài học số 3 ĐỘC LẬP TÀI CHÍNH

Bài học số 4 QUẢN LÝ TIẾT KIỆM VÀ CHI TIÊU

Bài học số 5 THU NHẬP THỤ ĐỘNG

Bài học số 6.1 KINH DOANH

Bài học số 6.2 ĐẦU TƯBài học số 7 TRÁNH BẪY

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here